Studio Stage Voice powstało w 2013 roku.

Od tamtej pory robimy wszystko, żeby nasz warsztat był coraz lepszy. Używamy najnowszych technik w śpiewaniu i nauczaniu śpiewu. Lekcje śpiewu, które pobieraliśmy od naszych nauczycieli ukształtowały nasz indywidualny sposób prowadzenia głosu.

Wierzymy, że każdego da się nauczyć śpiewać. Wymaga to pracy nad świadomością, instrumentem, muzykalnością i paroma innymi czynnikami, ale jest to możliwe, a nawet przyjemne, jeśli uczniowi chce się przynajmniej tak, jak nauczycielowi.